INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

21/03/2011

CAPITAL SOCIAL A 1€

Amb l'entrada en vigor del pròxim 7 d'abril, del Decret-Llei 33/2011, de 7 de març, fer negocis a Portugal serà més fàcil. Aquest Decret-Llei preveu que els socis d'una societat limitada puguin fixar lliurement el capital social, tenint en compte que el valor mínim de la participació és d'un euro. 
Ademés, els socis poden desemborsar el valor de les seves participacions fins al final del primer exercici econòmic. En aquest cas, els socis han de declarar en la primera junta general de l'exercici següent que ja van procedir al seu desemborsament.

Sem comentários:

Enviar um comentário