INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

13/04/2011

NO HE HECHO LA COMUNICACIÓN: QUÉ ME PUEDE PASAR?


Pues bien, retomando el asunto de la inscripción de los trabajadores en la Seguridad Social, al no hacer la comunicación a la Seguridad Social en los plazos establecidos ésta, además de aplicar una multa a la empresa, presumirá que el trabajador inició su trabajo en la empresa a partir del primer día del sexto mes anterior al de la verificación del incumplimiento.

Ejemplo: Si la empresa X contrata a Ana con fecha de inicio de actividad el 01/02/2011 y la empresa no comunica a la Seguridad Social la admisión de Ana dentro de las 24 horas anteriores al día en que iniciará la actividad a la Seguridad Social ésta le aplicará una multa a la empresa X y además presumirá que la trabajadora inició su actividad en la empresa el 01/08/2010 por lo que la empresa deberá pagar las contribuciones desde 01/08/2010.

NO HE FET LA COMUNIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL: QUÈ EM POT PASSAR?

Doncs bé, reprenent l'assumpte de la inscripció dels treballadors a la Seguretat Social ,al no fer la comunicació a la Segurança Social en els terminis establerts la Segurança Social, ademés d’aplicar una multa a l’empresa, presumirà que el treballador va iniciar el seu treball a l’empresa a partir del primer dia del sisè més anterior al de la verificació de l’incumpliment.

Exemple: Si l’empresa X contrata a Ana amb data d’inici d’activitat el 01/02/2011 i l’empresa no comunica a la Segurança Social l’admissió de l’Ana dins les 24 hores anteriors al dia en què va iniciar l’activitat a la Segurança Social aquesta li aplicarà una multa a l’empresa X i ademés presumirà que la treballadora va iniciar la seva activitat a l’empresa el 01/08/2010 pel que l’empresa haurà de pagar les contribucions des de 01/08/2010.

12/04/2011

MODEL 24: CERTIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓ (software) A PORTUGAL

    
 

Mitjançant Declaració n.º 169/2010 de 12 d'Agost de 2010 va publicar-se el Model 24, model que serveix per a certificar el nostre programa de facturació.

Si tens problemes per a saber com vendre el teu software a Portugal responem a la pregunta que segurament t'estaràs fent:
¿Quins passos són necessaris per a presentar aquest Model 24 i poder així vendre el nostre software a Portugal?.

Doncs bé, el primer pas és obtenir un CIF portuguès per a l'empresa que vulgui vendre el seu software a Portugal. I això només es podrà obtenir mitjançant el nomenament d'un representant fiscal a Portugal

Una vegada sol.licitat el CIF portuguès transcorreran uns 2-3 dies per a l'emissió del mateix i uns 5 dies més, aproximadament, per a que l'empresa obtingui el seu password de la Hisenda portuguesa; accedeixi al seu compte  i presenti via telemàtica (és l'única manera) la Declaração de Certificação de Programa de Facturação Model 24.

Espero que hagi sigut d'ajuda aquesta breu explicació.

06/04/2011

MODELO 24: CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN (software) EN PORTUGALMediante Declaración n.º 169/2010 de 12 de Agosto de 2010 fue publicado el Modelo 24, modelo que sirve para certificar nuestro programa de facturación.

Si tienes problemas para saber cómo vender tu software en Portugal respondemos a la pregunta que seguro te estarás haciendo:
¿Qué pasos son necesarios para presentar este Modelo 24 y poder así vender nuestro software en Portugal?.

Pues bien, el primer paso es obtener un CIF portugués para la empresa que quiera vender su software. en Portugal. Y ésto sólo se podrá obtener mediante el nombramiento de un representante fiscal en Portugal

Una vez requerido el CIF portugués transcurrirán unos 2-3 días para la emisión del mismo y unos 5 días más, aproximadamente, para que la empresa obtenga su password de la Hacienda portuguesa; acceda a su cuenta  y presente vía telemática (es la única forma) la Declaração de Certificação de Programa de Facturação Modelo 24.

Espero que haya sido de ayuda esta breve explicación.