INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

13/04/2011

NO HE FET LA COMUNIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL: QUÈ EM POT PASSAR?

Doncs bé, reprenent l'assumpte de la inscripció dels treballadors a la Seguretat Social ,al no fer la comunicació a la Segurança Social en els terminis establerts la Segurança Social, ademés d’aplicar una multa a l’empresa, presumirà que el treballador va iniciar el seu treball a l’empresa a partir del primer dia del sisè més anterior al de la verificació de l’incumpliment.

Exemple: Si l’empresa X contrata a Ana amb data d’inici d’activitat el 01/02/2011 i l’empresa no comunica a la Segurança Social l’admissió de l’Ana dins les 24 hores anteriors al dia en què va iniciar l’activitat a la Segurança Social aquesta li aplicarà una multa a l’empresa X i ademés presumirà que la treballadora va iniciar la seva activitat a l’empresa el 01/08/2010 pel que l’empresa haurà de pagar les contribucions des de 01/08/2010.

Sem comentários:

Enviar um comentário