INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

13/08/2010

DOBLE TRIBUTACIÓ

Existeixen acords internacionals que tenen com a objectiu establir els rendiments que són tributats en l'Estat de la font; en el país de residència o bé estableixen que la tributació quedi repartida entre ambdós Estats.

Per a enquadrar correctament l'operació és precís definir el que és considerada com a residència fiscal del subjecte passiu.

Criteris per a determinar la residència:

.- Vivenda permanent;
.- Centre d'interessos vitals;
.- Permanència habitual;
.- Nacionalitat.

Competència per a tributar:

La regla general determina que, els rendiments siguin tributats en l'Estat de l'exercici de l'activitat excepte si, cumulativament, s'observessin les següents condicions:

.- El treballador romangués en aquell Estat menys de 183 dies a l'any;
.- Les remuneracions no fossin pagades per, o per compte, d'una empresa resident en l'Estat de l'exercici;
.- Les remuneracions no fossin pagades per un establiment que l'entitat patronal tingui en l'Estat de l'exercici.


Obligacions declaratives:

Per a accionar els convenis van crear-se formularis compulsats per l'Administració Tributària portuguesa proporcionant als beneficiaris portuguesos disfrutar de la reducció/exempció de l'aplicació del tipus de l'impost en l'Estat de la font del rendiment.
Pel que, en el cas de que el treballador sigui considerat resident en un altre Estat membre, aquest no tindrà l'obligació de declarar a Portugal, sent exclusivitat de l'altre Estat tributar els rendiments.

Sem comentários:

Enviar um comentário