INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

25/05/2011

EL RESCAT DE PORTUGALDesprés de que el Govern portuguès sol.licités el rescat financer a la Comissió Europea, algunes de les mesures imposades pel Fons Monetari Internacional (FMI) amb impacte a l'any 2012 són les següents:
 • Congelació salarial a la funció pública fins 2012;
 • Reducció de les pensions per sobre dels 1.500€;
 • Privatització de quasi totes les empreses que avui en dia operen en mercats de competència i que encara es troben sota el domini de l'Estat;
 • Els treballadors autònoms passaran a tenir dret a l'atur;
 • L'atur tindrà un límit màxim i no podrà ser superior a 18 mesos;
 • El període de cotització mínim per a poder rebre l'atur passa de 15 mesos a 12 mesos;
 • L'acomiadament podrà donar-se per incompliment per part del treballador dels objectius determinats per l'empresa;
 • Reducció del valor de les indemnitzacions per acomiadament: 20 dies per any treballat en un  termini màxim de 12 mesos (10 dies seran pagats per l'empresa i 10 dies seran pagats pel fons creat pels treballadors);
 • Reducció de les deduccions fiscals a les empreses;
 • Reducció dels beneficis fiscals de les persones;
 • Aplicació de IRS (IRPF espanyol) a totes les transferències socials;
 • Reducció de les exempcions d'IVA;
 • Limitació dels beneficis i deduccions fiscals, IRS (IRPF espanyol) i IRC (IS espanyol)
Igualment, el FMI adoptarà mesures que tindran impacte l'any 2013 i 2014

Sem comentários:

Enviar um comentário