INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

17/05/2011

LLIBRES DE REGISTRE D'ÚS OBLIGATORI PER A CERTES EMPRESES

 
Les empreses que no estiguin obligades a tenir comptabilitat organitzada han de procedir amb els següents registres:

  • Registre de rendiments, organitzat segons les categories de rendiments considerats per a efectes de IRS (IRPF espanyol);
  • Registre de encàrrecs, organitzat de manera a distinguir-se els encàrrecs específics de cada categoria de renidments subjectes a impost i els demés encàrrecs a deduir, en tot o en part, al rendiment global;
  • Registre d’inventari, a 31 de dezembre, dels béns susceptibles de generar beneficis tributables en la categoria de les plusvàlues.
És important destacar el fet de que tots els llibres i registres tenen que guardar-se durant el termini de 10 anys.

Sem comentários:

Enviar um comentário