INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

03/02/2011

ALTERACIONS AL CODI CONTRIBUTIU

Nous canvis en el Codi de Règim Contributiu de la Seguretat Social amb l'aprovació del Decret Reglamentar n.º 1-A/2011, de 3 de gener.

A continuació us anirem desglossant breument els canvis significatius que ha sofert aquest Codi en diversos posts.

Començarem amb els requisits que han de cumplir-se en el cas d'admissió de nous treballadors.

Doncs bé, la regla que s'aplica tant a les empreses com als treballadors és ben senzilla:

24 hores abans de que el treballador iniciï la seva activitat a l'empresa, l'empresari i treballador hauran de comunicar a la Segurança Social per escrit o a través del site la nova admissió.

Si, per algun motiu fonamentat, no pot presentar-se en el termini supra mencionat la Segurança Social accepta que aquesta comunicació sigui feta dins de les 24 hores següents a l'inici de l'activitat per part del treballador a l'empresa. Aquesta excepció  només es donarà en el cas de contractes de treball de molt curta durada o en el cas de prestació de treball per torns.

Pròxim post: Quina informació ha de constar en la comunicació a la Segurança Social?

Sem comentários:

Enviar um comentário