INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

16/02/2011

COMUNICACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

La pregunta plantejada és quin tipus d'informació ha de constar en la comunicació que fem a la Segurança Social sobre l'admissió del nou treballador.

Doncs bé, en aquesta comunicació haurà de constar la següent informació del nou treballador:

a) Número d'Identificació a la Segurança Social (NISS);
b) Data de naixement;
c) Data d'inici de l'activitat;
d) Modalitat del contracte

Pròxim post: Com empresa, pot passar-me alguna cosa si no faig la comunicació a la Segurança Social?

Sem comentários:

Enviar um comentário