INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

22/07/2010

EL CONTROL DE LA HISENDA PORTUGESA

El 23 de juny va sortir publicada, en el Diário da República, la Portaria 363/2010, de 23 de juny, per la que es regula l'obligatorietat futura de que algunes de les empreses hagin d'utilitzar per a la seva facturació un programa de facturació certificat que abans era opcional, beneficiant-se d'un tracte molt més rápid de la informació gràcies a un sistema de processament electrònic de dades.

Aquest mandat imperatiu no és més que una altra de tantes mesures adoptades per part del Govern portuguès per a evitar l'evasió fiscal.

És en el seu article 10.º on s'estableixen els criteris de les empreses i a partir de quina data hauran aquestes d'acatar tal determinació, sent obligatori per a:

  • Empreses que durant l'any anterior hagin tingut un volum de negocis superior als 250.000€, a partir del dia 1 de gener de 2011 i;
  • Empreses que durant l'any anterior hagin tingut un volum de negocis superior a 150.000€, a partir del dia 1 de gener de 2012.
Cal apuntar que, aquests programes de facturació són objecte de prèvia certificació per part de la Direcção-Geral dos Impostos (DGCI).

Sem comentários:

Enviar um comentário