INVERSOR IBÉRICO



DESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

22/07/2010

RÈGIM FISCAL DELS INVERSORS RESIDENTS NO HABITUALS

El Decret-Llei nº 249/2009, de 23 de setembre, estableix el règim fiscal dels residents no habituals.

Objectiu
Captació d'immigració qualificada, dedicada a activitats d'elevat valor afegit.

Quins són considerats residents no habituals?
Els contribuents que, convertint-se residents per a efectes fiscals en territori portuguès, no hagin tributat en seu de IRS (IRPF espanyol) durant els 5 anys anteriors.

A qui es destina?
A contribuents que estableixin domicili a Portugal de forma permanent o que pretenguin establir una residència temporal.

Es consagra un tipus especial de IRS per als residents de les categories A (rendiments de treball dependent) i B (rendiments empresarials i professionals) obtinguts pels residents no habituals i, mecanismes d'eliminació de la doble tributació internacional dels rendiments estrangers per aquests obtinguts.

Període d'aplicació
El règim s'aplica 10 anys consecutius, renovables.

Activitats a les que s'aplica el règim
A través de la Portaria 12/2010, de 7 de gener, s'identifiquen les activitats d'elevat valor afegit, que el seu exercici permet als residents no habituals beneficiar-se del tipus especial del 20% relativament als seus rendiments de les categories A i B.

Comprèn, entre altres, les activitats:
  • Arquitectes;
  • Enginyers;
  • Artistes;
  • Auditors;
  • Consultors fiscals;
  • Metges i dentistes;
  • Determinats professionals liberals i tècnics.
S'integren, igualment, les activitats de: inversors, administradors i gestors d'empreses i els quadres superiors d'empreses.
L'art. 72º del Codi de l'IRS passa a preveure una tributació del tipus especial del 20% per als rendiments líquids de les categories A i B.

Referent als rendiments obtinguts a l'estranger pel resident no habitual, la nova redacció de l'art. 81º del Codi de l'IRS preveu la seva exempció a Portugal, des de que siguin completats determintas requisits.

El nou règim portuguès, aliat a l'alteració de la legislació espanyola, contribuieix per a una millora de la competitivitat fiscal portuguesa, particularment en termes ibèrics, en el que respecta a l'atracció de professionals d'elevat valor afegit.

Sem comentários:

Enviar um comentário