INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

28/07/2010

EL SEU CERTIFICAT DERESIDÉNCIA FISCAL SENSE SORTIR DE CASA

La Direcção Geral dos Impostos (DGCI) ofereix la possibilitat al contribuent d'obtenir el Certificat de Residència Fiscal a través del seu site.

Malgrat tot, cal començar per explicar breument què és el Certificat de Residència Fiscal. Es tracta d'un document destinat a probar davant de les entitas estrangeres la residència a efecets fiscals de manera que ,el contribuent pugui benefciciar-se d'exempcions, dispensas de retenció o de reduccions del tipus relatiu a rendiments a rebre provinents de l'estranger, o documentar sol.licituts de reintegrament de l'impost retingut a l'estranger.

El que es necessita per a obtenir el Certificat és el número de contribuent i una paraula clau obtinguda davant la pròpia DGCI.

Com es pot obtenir la paraula clau?

A través del portal das Finanças (Hisenda) en la secció "Declarações Electrónicas" el contribuent haurà de sol.licitar la seva clau en l'opció "Pedir Senha". Després, se li enviarà per correu al seu domicili fiscal. 

Només després de rebre la paraula clau el conribuent podrà obtenir el Certificat seguint els següents passos:

1r. Identificar-se en el site amb el seu número de contribuent i paraula clau;
2n. Seleccionar:
.- Serviços Online;
.- Emissão de Certidão;
.- Residência Fiscal;
.- Confirmar.
3r. Preencher o Pedido de Certificado de Residência Fiscal;
4t. Confirmar/Imprimir

Quin és el seu cost?
  • El servei per Internet és gratuït
Finalment indicar que, el Certificat no té termini de validesa. Malgrat tot, només és vàlid pel període fiscal que s'identifica en el mateix (independentment de la data de la seva emissió).
Igualment, si fós més d'una entitat a requerir el Certificat tindrà que ser sol.licitat un per cada una d'elles. De la mateixa manera haurà de sol.licitar-se un per a cada naturalesa de rendiments.Sem comentários:

Enviar um comentário