INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

15/01/2010

Salari Mínim Interprofessional (SMI)


Comunicar a tots els lectors que, mitjançant Decret Llei 5/2010, de 15 de gener, entra en vigor el nou valor del SMI (RMMG a Portugal) sent aquest de 475,00€.

Sem comentários:

Enviar um comentário