INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

25/01/2010

TREBALLADORS TRANSFRONTERERS

Passem a analitzar el règim d'admissió temporal dels vehicles matriculats en un altre Estat membre de la Unió Europea en territori portuguès establert en la llei portuguesa reguladora de l'impost sobre Vehicles (nº 22-A/2007, de 29 de juny de 2007)

El treballdor transfronterer que es beneficiï del règimen supra mencionat haurà de reunir les  següents característiques:


  • Tenir residència familiar a Espanya;
  • No disposar de vivenda familiar a Portugal;
  • Desplaçar-se diàriament en el trajecte d'anada i tornada entre la seva  residència i treball;
  • Situar-se el local de treball en localitat portuguesa que no disti més de 60 km des de la frontera.
El treballador transfronterer ha de presentar una sol.licitud de reconeixement davant la Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, aportant la documentació que verifiqui les característiques enumerades.

Es disposa d'un termini màxim de 30 dies des de l'entrada en territori portuguès.


Aquest benifici té una duració de 12 mesos renovables i s'extén, ademés de al propietari a:


  • Cónjuge o unió de fet;
  • Ascendents i descedents en primer grau;
  • Legítims detentors.
Sempre amb la condició de que no siguin residents ni exerceixin en territori portuguès activitat professional remunerada.

Sem comentários:

Enviar um comentário