INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

26/11/2009

BENEFICIS FISCALS (I)

En l'Estatut dels Beneficis Fiscals s'estableixen certs beneficis per a aquelles empreses que a l'hora d'escollir una zona geogràfica on exercir una activitat de prestació de serveis, directament i a títol principal, es decanten per alguna de les àrees compreses en la Portaria 1117/2009, de 30 de setembre (http://dre.pt/sug/1s/diplomas-lista.asp).

Sent que, les empreses que exerceixin la seva activitat principal en aquestes zones es veuran afavorides pels següents beneficis fiscals:

1.- Reducció del 15% de l'IRC*;

2.- Reducció del 10% de l'IRC durant els 5 exercicis de l'activitat en el cas d'instal·lació de noves entitats;

3.- Deducció amb l'increment del 30% de les reintegracions i amortitzacions relatives a despeses d'inversió fins a 500.000€ dels subjectes passius de IRC;

4.- Deducció amb l'increment del 50%, una única vegada, dels encàrrecs socials obligatoris suportats per l'empresa relatius a la creació de llocs de treball, per temps indeterminat, per l'admissió de treballador en aquesta mateixa empresa o en una altra amb la qual existeixin relacions especials;

5.- Dels lucres tributables es poden deduir els perjudicis fiscals d'un o més dels set exercicis posteriors.


* Impost de societats 

Sem comentários:

Enviar um comentário