INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

25/11/2009

L'Impost de Societats a Portugal (II)

A més dels tipus aplicables convé conèixer bé l'estructura de l'impost.

Igual que a Espanya, l'IRC portuguès preveu una sèrie de pagaments a compte al llarg de l'any (pagamentos per conta). En aquest cas, els pagaments s'efectuen al juliol, setembre i desembre, i el seu muntant dependrà del volum de negocis de l'empresa en l'any anterior, dividit en tres parts iguals. Si, per contra, el volum de negocis va superar la quantitat referida, els pagaments a compte corresponen al 90% de l'impost pagat en l'any anterior, dividit en tres parts iguals.

Sem comentários:

Enviar um comentário