INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

26/11/2009

L'Impost de Societats a Portugal (III)

Què és el pagament especial a compte?

A més dels pagaments a compte que vam veure en el dia anterior, la legislació fiscal portuguesa preveu un pagament especial a compte (Pagamento Especial per Conta PEC). Aquest pagament equival a l'1% del volum de negocis de l'empresa en l'any anterior.

No obstant això, existeix un mínim de 1.000€ pel que fins i tot  les empreses sense activitat es veuen obligades a pagar-lo. A destacar també que aquest any dita mínima ha estat rebaixat en 250€. Afortunadament, hi ha un límit per dalt de 70.000€.

Quan l'1% del volum de negocis de l'empresa superi el límit mínim de 1.000€ el PEC es calcula d'acord amb la següent fórmula:

                                          1.000 + 20% (1% Volum de Negocis - 1.000) 

A la quantitat així obtinguda se li resten els pagaments a compte efectuats en l'exercici anterior.

Aquest és, sense cap dubte, un dels aspectes més contestats de tota la normativa fiscal, no només per la seva difícil justificació, sinó també per l'impacte que té en la tresoreria de les empreses.

Sem comentários:

Enviar um comentário