INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

15/11/2009

FILIAL O SUCURSAL PORTUGUESA?

Què és millor, filial o sucursal? Quan una empresa decideix donar el salt a l'exterior sorgeix la pregunta sobre com fer-lo. A partir d'aquest moment han d'examinar-se els avantatges i inconvenients, els aspectes d'estratègia comercial i, molt especialment, els requisits legals que cada país imposa.


La diferència principal entre ambdues fórmules d'establiment està en la creació o no d'una entitat amb personalitat jurídica pròpia. Així, la filial serà un subjecte de drets i obligacions, independent de la matriu, amb òrgan d'administració i una junta general de socis. La sucursal, en canvi, depèn de la matriu i no té òrgan d'administració ni junta general, sinó un representant nomenat per la matriu amb poders per a portar a terme l'objecte propi de la societat.


D'altra banda, la filial té un capital social propi, el que no succeïx en el cas de la sucursal (si bé, la matriu pot afectar un capital). Finalment, la filial sí té socis, la sucursal, com ja hem vist, depèn de la seva matriu i són els socis d'aquesta els quals prenen les decisions que l'afecten

Sem comentários:

Enviar um comentário