INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

14/11/2009

¿ESTÀ PREPARAT PER AL CODI CONTRIBUTIU? (II)

Desglossant les novetats regulades en el Codi Contributiu, ens referim als tipus de cotització establerts com regla general per a les contingències comunes sent el tipus general el 34,75%; 23,75% aplicat a l'empresa mentre que el 11,00% és el que s'aplica al treballador.


Encara que ens quedi lluny, a partir de l'1 de gener del 2011, segons l'article 55 del Codi Contributiu, el tipus de cotització supra esmentat a càrrec de l'empresa es veurà reduït en un 1% en el supòsit de contractes de treball per temps indeterminat i, per contra, augmentat en un 3% en el supòsit de contractes per temps determinat.

Sem comentários:

Enviar um comentário