INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

14/11/2009

¿ESTÀ PREPARAT PER AL CODI CONTRIBUTIU? (IV)

Règim contributiu dels treballadors autònoms


Els treballadors que, a més del treball autònom, acumulin treball per compte aliè per a la mateixa empresa o per a l'empresa del mateix grup empresarial estan subjectes al tipus de contribució de l'11,00%, sent el tipus aplicable a l'empresa del 23,75%.

Aquest principi no regeix, no obstant això, en determinats supòsits concrets en els quals el treballador autònom queda exempt de l'obligació de contribució.

Quan quedarà exempt el treballador?


L'exempció de l'obligació de contribució es prodeix quan el treballador, simultàniament, exerceix activitat autònoma i activitat per compte aliè.

Però perquè es produeixi l'exempció és necessari que ambdues activitats siguin prestades a empreses que no tinguin cap tipus de relació de domini o de grup; que l'activitat per compte aliè quedi enquadrada obligatòriament en altre règim de protecció social que cobreixi les contingències compreses per activitat autònoma i, finalment, que el valor de la remuneració anual sigui igual o superior a 12 vegades el IAS*.

(*IAS: Indexantes dos Apoios Sociais. Índex a partir del qual són fixats els valors mínims de les pensions i altres prestacions. L' IAS per a l'any 2009 és de 419,22€ )

Sem comentários:

Enviar um comentário