INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

29/11/2009

BENEFICIS FISCALS (II)

Quines són les condicions perquè les empreses gaudeixin dels beneficis fiscals?


1ª. El lucre tributable ha de ser determinat per mètodes directes d'avaluació;

2ª. Tenir la situació tributària regularitzada;

3ª. No tenir pagament de salaris amb retard;

4ª. No resultin de l'escisió efectuada en els 2 últims anys anteriors al gaudi dels beneficis.

Sem comentários:

Enviar um comentário