INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

25/11/2009

L'Impost de Societats a Portugal (I)

Sens dubte la fiscalitat és un aspecte central de qualsevol inversió, pel que convé saber com ens pot afectar.

L'impost sobre el rendiment de les persones jurídiques, l'IRC, (impost de societats a Portugal) funciona amb base en una escala: 12,50% sobre els primers 12.500€ i 25% per l'excés. Pot ser una bona opció per als autònoms, entre d'altres, que es beneficiarien d'una imposició més avantatjosa que la de l'IRS (IRPF portuguès).

En aquest sentit, molts expatriats que treballen com autònoms arriben a Portugal sense conèixer les possibilitats brindades per la normativa fiscal d'aquest país, perdent amb això diners pel camí. De vegades, la constitució d'una empresa es revela com una elecció encertada.

Sem comentários:

Enviar um comentário