INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

18/12/2009

TOT EN REGLA (II)

Anunciar que pel canvi de matrícula haurà de pagar-se un impost però la Llei de l'Impost sobre Vehicles (nº 22-A/2007, de 29 de juny de 2007) regula supòsits en què s'estableix exempció del pagament.

SUPÒSIT OBJECTE D'EXEMPCIÓ

 • Vehicle de ciutadà d'un Estat membre de la UE o de país tercer que transfereixi la seva residència a territorio portuguès, sempre que reuneixi els següents requisits:
   • Major de 18 anys;
   • Facultat per a conduir durant el període mínim de residència;
   • Residència en un altre país membre de la UE o en país tercer durant un període mínim de 12 mesos.
   • Transferència de la residència permanent a Portugal durant un període mínim de 12 mesos.

 • Vehicle de persona de nacionalitat portuguesa o d'un altre Estat membre de la UE que hagi ejxercit alguna de les següents activitats en un altre  país, durant 24 mesos, i cuyos rendimientos estén sujetos a tributación efectiva en Portugal:
   • Cooperantes;
   • Profesores que hayan ejercido funciones docentes en el exranjero en cursos impartidos de lengua o cultura portuguesa, conforme las listas publicadas por el respectivo departamento;
   • Funcionaris contratas a l'estranger per a  prestar serveis en llocs diplomáticos y consulares portugueses o para prestar servicios públicos portugueses:
   • Funcionarios de organizaciones internacionales de las cuales sean parte.

 Próxima estación: cómo se tramita la exención.

Sem comentários:

Enviar um comentário