INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

23/12/2009

TOT EN REGLA (V)

Després de la presentació de la documentació juntament amb la petició d'extinció del pagament de l'impost ens podem trobar davant dues situacions:
 
1ª: Que la petició sigui rebutjada  (notificació negativa). En aquest cas ens serà notificat per a que en el  termini de 30 dies declarem el destí que pretenem donar al vehicle; del contrari, es considerarà l'entrada de vehicle il.legal.

2ª: Que la petició sigui acceptada (notificació positiva). Comptem amb el termini de 6 mesos des de la notificació per a presentar la Declaració Duanera de Vehicles (DAV) als efectes de matricular el vehicle.

Cal dir que l'exempció només pot ser reconeguda a un vehicle (cotxe o motocicleta) per beneficiari una vegada cada 10 anys. 

Sem comentários:

Enviar um comentário