INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

22/12/2009

TOT EN REGLA (IV)

Juntament amb la petició d'exempció de pagament de l'impost haurà de presentar-se la següent documentació depenent si es tracta de:

 • Ciutadà d'Estat membre de la UE o de país tercer que transfereixi la seva residència en territori portuguès haurà de presentar:
  • Declaració duanera del vehicle;
  • Certificat de matrícula i títol de registre de la propietat, si fós el cas, comprovant de la propietat del vehicle;
  • Carnet de conduir vàlid, almenys, 12 mesos abans de la transferència de residència;
  • Certificat de residència oficial, emès per l'entitat administrativa amb competència pel control d'habitants (normalment l'Ajuntament); en el cas que no existeixi, certificat consular on consti la data de l'inici i cessació de la residència;
  • Document de la vida quotidiana que testifiqui la residència en el país de provinència com rebuts de lloguer de la vivenda, consum d'aigua, electricitat, nòmines o proves de descompte a efectes de salut i jubilació.
 • Cooperant; professor; funcionari d'organitzacions internacionals i funcionari contractado per a prestar  serveis en llocs diplomàtics i consulars portuguesos:
  • Comprovant de la nacionalitat;
  • Document emès per l'entitat competent que testifiqui l'estatut del requirent, així com les dates d'inici i cessació de funcions.  
Pròxim post: Notificació de la petició de reconeixement

Sem comentários:

Enviar um comentário